Deep: Club Deep

July 8, 2006

Tokyo, Japan

Win

Takao Nakajima

0-0-0
VS Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Takashi Nomiya

0-0-0

Satoru Koie

0-0-0
VS Rounds Result Draw in the 2nd round

Masato Kirita

0-0-0

Takahisa Shinohara

1-1-0
VS Rounds Result Draw in the 2nd round

Hoshito Katsuki

0-0-0
Win

Shingo Matsuda

0-0-0
VS Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Kosuke Takahashi

0-0-0
Win

Sofuku Ra

0-0-0
VS Rounds Result TKO/RSC Strikes in the 2nd round

Yujiro Harashima

0-0-0
Win

Kazutaka Omigawa

0-1-0
VS Rounds Result KO Punch in the 1st round

Hitoshi Tairano

0-0-0
Win

Jun Ando

2-0-0
VS Rounds Result TKO/RSC Corner Stoppage in the 1st round

Kayume Chodou

0-0-0

Motomare Takahashi

2-1-0
VS Rounds Result Draw in the 2nd round

Seiji Otsuka

6-4-1

Luiz Luiz

0-0-0
VS Rounds Result Draw in the 2nd round

Katsunori Kikuno

2-0-0
Win

Hiroshi Nakano

0-0-0
VS Rounds Result Submission Arm Bar in the 2nd round

Hitoshiru Kimura

0-0-0
Win

Tomoyuki Iwamiya

0-0-0
VS Rounds Result TKO/RSC Strikes in the 1st round

Tomoki Shikanuka

0-0-0
Win

Tomohiko Hori

0-3-3
VS Rounds Result KO Punches in the 1st round

Shinji Ejiri

3-0-0
Win

Yuta Watanabe

2-1-3
VS Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Junpei Hamada

2-7-0
Win

Tsunesuke Umeda

0-0-0
VS Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Han Soo Jun

0-0-0
Win

Nob Rock

0-0-0
VS Rounds Result KO Punches in the 1st round

Ryuhei Sato

4-3-0
Win

Hidenobu Koike

1-3-1
VS Rounds Result Submission Triangle Choke in the 2nd round

Sen Nakadai

2-6-0

Hiroki Nagaoka

7-10-5
VS Rounds Result Draw in the 2nd round

Hirotaka Inoue

0-0-0
Win

Fabricio Monteiro

11-3-0
VS Rounds Result Submission Ankle Lock in the 2nd round

Hiroyuki Abe

8-9-2
Win

Takahiro Oba

3-4-0
VS Rounds Result TKO/RSC Strikes in the 2nd round

Ryuji Ohori

2-0-0