Deep - Tokyo Impact - Lightweight Tournament 2013 Semifinals

July 20, 2013

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Ryosuke Togashi

5-6-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yutaka Ueda

6-4-0
Win

Noato Miyazaki

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yoichi Fukumoto

11-8-0
Win

Juri Ohara

5-5-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Ken Hamamura

9-7-4
Win

Yasuaki Kishimoto

4-3-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Sadao Kondo

7-3-1
Win

Shizuka Sugiyama

8-3-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Chisa Yonezawa

1-4-0
Win

Liger Narita

0-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Hidetora Hidetora

4-4-1
Win

Hideto Kondo

2-6-3
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Seita Katsuki

2-0-0
Win

Hiroyuki Kobayashi

1-2-2
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 2nd round

Kenta Nagatsuka

1-1-0
Win

Kiyonobu Nishikata

0-2-0
VS 2 Rounds Result Decision in the 2nd round

Genki Osako

1-3-0
Win

Yuuma Horiuchi

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 2nd round

Yoshitsugu Hidaka

0-0-0
Win

Takahiro Okoshi

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Hiroto Sakuma

1-1-0