Demolition 12

July 29, 2012

Hiroshima, Hiroshima, Japan

Koichi Hashimoto

0-0-0
VS 2 Rounds Result Draw Majority Draw in the 2nd round

Shota Fukii

0-0-0
Win

Koji Kishimoto

3-2-0
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision in the 2nd round

Yukitaka Musashi

0-0-0
Win

Motohiro Takenawa

2-4-1
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

Kotaro Otsuka

0-1-0
Win

Takuji Kobayashi

0-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Tsuyoshi Okada

0-0-0
Win

Yasuo Nishiyama

1-0-0
VS 2 Rounds Result Disqualification in the 2nd round

Tsuguaki Yamazaki

0-0-1
Win

Takayoshi Motojima

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Noriyuki Takei

0-4-0
Win

Yusuke Yoshida

0-2-1
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Yutaro Okimoto

0-1-1
Win

Katsuya Horigome

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Doctor Stoppage in the 1st round

Yohei Imayoshi

0-0-0
Win

Shohei Hara

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Kosuke Oshikawa

0-0-0
Win

Kerehama Christopher Gibbs

0-0-0
VS 2 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Susumu Tagashira

0-0-0