FCA World Fight League 3

October 25, 2019

Naryn-Kala, Dagestan, Russian Federation

Win

Magomedgadzhi Sirazhudinov

5-1-0
VS 3 Rounds Result Decision in the 3rd round

Zakarya Kadyrov

0-3-0
Win

Gusein Gadzhiev

5-2-0
VS 3 Rounds Result Submission Kimura in the 1st round

Kamil Azizov

2-2-0
Win

Magomedsaid Gomagov

2-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Shahram Bornosi

0-0-0
Win

Abdulsupyan Alikhanov

9-4-0
VS 3 Rounds Result Submission Kimura in the 1st round

Mehdi Rahmani

0-1-0
Win

Rakhman Abasov

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Mehdi Maleki

1-1-0
Win

Bagautdin Abasov

17-5-1
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 3rd round

Alymbek Temirov

1-2-0
Win

Kadyr Klichkhanov

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Vladislav Vaygel

0-1-0
Win

Magomed Khalibekov

2-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Talgat Shatmanov

3-3-0
Win

Nazim Abasov

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Christian Salman

0-2-0
Win

Musa Ramazanov

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Reshid Reshidli

0-1-0
Win

Faridzhulla Kurbanov

3-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Nurbek Kalmamat

1-0-0