Fighting Nexus 2

March 1, 2015

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Takehiro Ishii

Tiger 8-9-3
VS 2 Rounds Result Unknown

Tsuyoshi Takahashi

0-1-0
Win

Katsushi Kojima

2-0-0
VS 2 Rounds Result Unknown

Seung Gu Kim

0-1-0
Win

Yuya Kaneuchi

5-9-4
VS 2 Rounds Result Unknown

Tatsuya Daimon

0-0-0
Win

Takahiro Okoshi

1-0-0
VS 2 Rounds Result Unknown

Ken Komoda

0-1-0
Win

Tatsuya Tomozane

2-2-0
VS 2 Rounds Result Unknown

Hiroki Kishino

1-7-1
Win

Takahiro Ichijo

1-2-0
VS 2 Rounds Result Unknown

Katsuhiko Nomura

2-6-0
Win

Yuya Kodama

1-1-1
VS 2 Rounds Result Unknown

Hiroyuki Norikiyo

2-4-1
Win

Tomoharu Toda

2-9-2
VS 2 Rounds Result Unknown

Kazuyuki Watanabe

2-0-0
Win

Kenichi Atsuta

0-2-1
VS 2 Rounds Result Unknown

Hideyuki Okudaira

0-0-0
Win

Kei Matsumura

0-0-0
VS 2 Rounds Result Unknown

Miyao Tsukasa

0-0-0
Win

Yufuyu Sekiguchi

0-0-0
VS 2 Rounds Result Unknown

Kamakiri Demon Hiroyuki

0-0-0
Win

Kuihiko Yamagami

0-0-0
VS 3 Rounds Result Unknown

Ryoma Nakamura

0-0-0
Win

Toshiya Urabe

0-0-0
VS 3 Rounds Result Unknown

Wakka Wakka

0-0-0
Win

Hiroyuki Tamura

0-0-0
VS 3 Rounds Result Unknown

Yoshihiro Natori

0-0-0
Win

Yuki Endo

0-0-0
VS 3 Rounds Result Unknown

Daichi Kinasuki

0-0-0
Win

Akihiro Yoneyama

0-0-0
VS 3 Rounds Result Unknown

Yuichi Nagase

0-0-0
Win

Wakui Shinobi

0-0-0
VS 3 Rounds Result Unknown

Keisuke Kojima

0-0-0
Win

Kohei Maeda

0-0-0
VS 3 Rounds Result Unknown

Makoto Negishi

0-0-0
Win

Seiya Kawai

0-0-0
VS 3 Rounds Result Unknown

Kiyoshiro Akasaki

0-0-0