Gala Sportow Walki 9

August 21, 2016

Stepnica, Stepnica, Poland