Grachan 11

November 10, 2013

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Kensaku Nakamura

5-0-2
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Eun Kyum Kim

0-1-0

Yuki Yamamoto

3-2-1
VS 3 Rounds Result Draw Unanimous Draw in the 3rd round

Yohei Sakamoto

5-1-0
Win

Shuji Morikawa

5-5-1
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Kyoshiro Kawada

0-0-0
Win

Goro Kobayashi

3-7-2
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Senzo Ikeda

2-1-0
Win

Fumiya Hashimoto

2-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Tsutomu Koganei

1-0-1
Win

Kirihito Kodama

4-2-1
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Hiroaki Ogishima

0-1-0
Win

Takugo Kobayashi

0-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Yosuke Notsu

1-3-0
Win

Ryota Ryota

0-0-1
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Oliver Oliver

1-2-0
Win

Shuichi Usui

0-2-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Tetsuhiro Amano

0-0-0