Grachan 17

June 21, 2015

Tokyo, Tokyo, Japan

Yuki Yamamoto

5-5-3
VS 2 Rounds Result Draw Unanimous Draw

Hideto Kondo

6-7-4
Win

Yoji Saito

4-4-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Kensaku Nakamura

8-2-3
Win

Hayato Suzuki

12-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Nariyasu Fujita

0-4-0
Win

Ryo Sakai

4-4-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Shuji Morikawa

10-6-1
Win

Kirihito Kodama

7-4-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Gi No

0-0-0
Win

Yutaka Shimamura

4-4-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Isao Sakiyama

3-0-0
Win

Keiji Sakuta

10-8-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Angelo Shinohara

1-1-0
Win

Takanori Takahashi

2-5-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Ronnie Ronnie

1-1-1
Win

Arata Ueki

3-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Osamu Shimizu

0-0-0
Win

Shohei Yamamoto

1-0-1
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Yoshinori Takahashi

2-6-0
Win

Hiroaki Yoshioka

7-13-6
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 2nd round

Ryu Oba

0-2-0
Win

Koichiro Takekawa

3-6-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Chris Hilger

0-2-1
Win

Takuya Yamamoto

1-0-1
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Yusuke Imamura

3-6-0
Win

Shunsuke Kurai

1-1-0
VS 1 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Ryota Kobayashi

1-0-1
Win

Mizuki Sakamoto

0-0-0
VS 1 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Kazutaka Kano

0-0-0
Win

Nobuaki Nagasawa

0-0-0
VS 1 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Yuma Nakajima

0-0-0