Grachan 20

November 29, 2015

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Takao Takao

0-2-0
VS 2 Rounds Result Submission in the 1st round

Kazutaka Kano

0-2-0

Cao Usui

0-1-0
Bantamweight Bout VS 2 Rounds Result No Contest

Ryota Kobayashi

2-1-1
Win

Arata Ueki

4-2-0
Flyweight Bout VS 2 Rounds Result Decision

Hiroaki Yoshioka

8-13-6
Win

Junpei Hamada

6-13-1
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Oliver Oliver

3-5-1
Win

Shigeaki Kusayanagi

6-5-4
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Hidetora Hidetora

6-8-1
Win

Keitaro Keitaro

1-2-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC

Taichi Nakajima

9-3-1

Fumiya Sasaki

7-9-1
VS 2 Rounds Result Draw Split Draw

Kensaku Nakamura

9-3-3
Win

Motonobu Tezuka

18-8-3
VS 2 Rounds Result TKO/RSC

Yoji Saito

6-4-0
Win

Ukyo Abe

6-2-1
VS 2 Rounds Result TKO/RSC

Nozomi Mine

0-0-0
Win

Ginjiro Ginjiro

Oyakata 1-0-0
VS 2 Rounds Result Submission

Mohamad Bahrami

0-0-0
Win

Yutaka Shimamura

5-4-1
VS 2 Rounds Result Submission in the 1st round

Shoki Omichi

8-7-0

Takanori Takahashi

3-5-1
VS 2 Rounds Result Draw Majority Draw

Hidekazu Asakura

Aniki 8-7-1
Win

Chiaki Wakana

4-4-2
VS 2 Rounds Result Decision

Diemerson Hatta

3-1-0
Win

Shoma Shibisai

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC

Shuji Morikawa

10-7-1

Katsuyoshi Sasaki

3-3-0
VS 2 Rounds Result Draw

Atsushi Yamada

3-3-0
Win

Karuro Saito

1-0-0
VS 2 Rounds Result Decision

Atsushi Makigaya

0-9-4
Win

Ben Buchan

3-6-1
VS 2 Rounds Result Submission

Chris Hilger

0-3-1
Win

Isao Sakiyama

3-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 2nd round

Daisuke Kiguchi

4-1-0
Win

Keichi Iio

2-4-1
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Miyao Tsukasa

0-1-0
Win

Daisuke Yamaguchi

0-1-1
Bantamweight Bout VS 2 Rounds Result Decision

Naoto Nasi Goreng

2-0-0

Kazumitsu Tanaka

1-2-0
VS 2 Rounds Result No Contest

Shota Buta

0-0-0
Win

Yoshisato Chiba

1-3-1
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision

Shinya Nakamura

0-0-0

Osamu Shimizu

0-2-0
VS 2 Rounds Result Draw

Nobuaki Nagasawa

1-0-0
Win

Kenji Kenji

0-3-0
VS 2 Rounds Result Decision

Shunsuke Kurai

2-1-0