Jue Cheng King - Cage Fighting Bounty Challenge

December 11, 2020

Langfang, China

Win

Huoyixibai Huoyixibai

Jackal 2-1-1
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Liucai Cui

Magic Boy 14-4-0
Win

Akenbieke Ayijiake

Tianshan Flying Eagle 1-3-0
VS 3 Rounds Result Submission Americana in the 3rd round

Huwanixi Wusikenbieke

1-2-0
Win

Ze Wu

Iron Cage Dancer 2-2-0
VS 3 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 2nd round

Haoran Shang

0-0-0
Win

Pengzhao Feng

Winged Tiger 1-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Jia Cai Zhang

Playing Beauty Killer 3-3-1
Win

Luo Zhuo Jiang Cuo

1-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Serike Sailikebieke

0-0-0
Win

Yongchao Ge

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Americana in the 1st round

Wang Hu

1-2-0