Kunlun Fight 23

April 26, 2015

Changsha, Changsha, China