Win

Kurban Kurbanov

0-1-0
Bantamweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Viktor Korshikov

0-0-0
Win

Magomed Dzhavadkhanov

0-0-0
Lightweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Ramazan Kishev

2-1-0
Win

Magomed Mustafaev

0-0-0
Lightweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Marat Medzhidov

0-0-0
Win

Ruslan Mustafaev

0-0-0
Lightweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Azamat Mukagov

0-0-0
Win

Denis Genyuk

0-0-0
Middleweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 3rd round

Zurab Kokaev

0-0-0
Win

Magomed Dibirdadaev

3-0-0
Welterweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Nazir Kadyzhev

0-0-0