MMA Pro Ukraine 16

March 16, 2018

Chernivtsi, Chernivtsi, Ukraine

Win

Zaman Kamchybekov

1-1-0
VS 3 Rounds Result Decision

Roman Akhremchik

1-0-0
Win

Ivan Georgiu

1-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Kirill Chuburn

0-0-0
Win

Anatoliy Zhurakivskiy

1-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Dmitriy Lavruk

0-1-0
Win

Victor Sofronyuk

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Evgeny Gobov

0-4-0
Win

Konstantin Agapov

2-2-0
VS 2 Rounds Result Decision

Yuri Gegedysh

0-3-0
Win

Mikhail Isay

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Roman Vybornyi

1-1-0
Win

Yuriy Chobuka

7-1-0
VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 3rd round

Sadyk Ryskeldi

3-1-0