MMA Series 25 - Storm

February 6, 2021

Omsk, Russian Federation

Vyacheslav Meshcherkin

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round
Win

Konstantin Bulygin

1-1-0
Win

Karen Hambartsumyan

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Makhmut Rakhmanov

0-2-0

Evgeny Sherbakov

1-2-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 2nd round
Win

Rashad Galaychiev

3-2-0

Anton Mitrofanov

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 2nd round
Win

Valmir Galiev

1-0-1

Vladislav Shabalin

5-5-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round
Win

Denis Kirillov

2-2-0
Win

Yulia Ostroverkhova

1-1-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Dariya Bankina

1-0-0
Win

Miri Sadigov

3-4-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Amirkhan Zoidov

0-0-0
Win

Alexey Shurkevich

8-4-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Ulukbek Oskanov

8-4-0
Win

Alexander Podmarev

7-4-0
VS 3 Rounds Result KO in the 3rd round

Magomed Aliev

6-1-0
Win

Alexander Osetrov

3-1-1
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Nurzhigit Karaev

5-2-1