MMA Series 33 - Barvikha Luxury

May 29, 2021

Barvikha Luxury Village Barvikha, Russian Federation

Win

Grisha Melkonyan

2-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Dzhandzhigit Abdikalilov

0-0-0
Win

Evgeny Poskotin

1-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Punches in the 1st round

Vasiliy Babintsev

5-5-0
Win

Vadim Nedostup

8-4-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Alexander Shvabskiy

1-4-0
Win

Viktoria Sklyarova

2-3-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 2nd round

Diana Vorobyova

0-0-0
Win

Shamil Abdulkhalikov

13-6-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Corner Stoppage in the 1st round

Denis Kirillov

3-2-0
Win

Maxim Kolosov

9-2-1
VS 3 Rounds Result KO in the 1st round

Dmitriy Khvalchenko

2-3-0
Win

Alexey Shurkevich

9-4-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Islam Kamaldinov

3-4-0
Win

Maria Artyukhina

3-3-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 3rd round

Gulnazik Omorova

Flower 2-0-0
Win

Zaur Hajibabayev

3-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Corner Stoppage in the 1st round

Sadyrbek Uzak

1-2-0
Win

Zalimkhan Yusupov

10-5-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Sergey Bobryshev

4-1-0
Win

Alexander Podmarev

8-4-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Ruslan Medzhidov

2-1-0
Win

Oleg Popov

9-1-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Fayoz Shomurodov

2-2-0