Made in Rostov 2

June 17, 2017

Irkutsk, Irkutsk, Russian Federation

Butay Mirzebutaev

0-0-0
Flyweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round
Win

Baibolot Ergeshbaev

0-0-0

George Gogia

0-0-0
Featherweight Bout VS 3 Rounds Result KO in the 1st round
Win

Suimonkul Nasyrov

0-1-0
Win

Dmitry Pavlov

1-1-0
Lightweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Dmitriy Chekulaev

0-2-0

Davlat Yuldashev

0-1-0
Featherweight Bout VS 3 Rounds Result KO in the 1st round
Win

Allaberdi Tumanov

0-0-0
Win

Valeri Mitrichuk

1-1-0
Lightweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 2nd round

Radomir Perunov

0-0-0
Win

Nikita Kolontsov

0-0-0
Welterweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Alexander Grechuschev

0-2-0
Win

Alexey Anuchin

1-0-0
Lightweight Bout VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Dmitriy Suyumbaev

0-0-0
Win

Georgiy Kekelia

4-7-0
Middleweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Istratov Victor

0-0-0

Dmitry Nikolsky

0-0-0
Heavyweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round
Win

Victor Trushov

0-0-0
Win

Dmitry Morozov

2-1-0
Welterweight Bout VS 3 Rounds Result KO in the 1st round

Ergeshov Zhenishbek

0-0-0
Win

Evgeny Gontarev

3-6-1
Middleweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Stanislav Samokhin

0-0-0