Oplot Challenge 42

March 15, 2013

Kharkov, Kharkov, Ukraine

Ekub Ekubov

0-0-0
Welterweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round
Win

Nicholas Moskalets

1-1-0

Sergei Lewandowski

1-2-0
Light-heavyweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round
Win

Oleg Polivkinym

0-0-0

Maksym Soroka

0-0-0
Welterweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC
Win

Daniel Lazarouk

0-2-0

Dmitry Litvin

0-1-0
Welterweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round
Win

Vladislav Khoroshevsky

0-1-0
Win

Sergei Tyurikov

1-0-0
Featherweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage in the 2nd round

Oleg Maltsev

1-0-0
Win

Alexander Pletenko

3-2-0
Featherweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC

Andrew Milka

0-0-0