Oplot Challenge 45

March 23, 2013

Kharkov, Kharkov, Ukraine

Win

Iftikhor Arbobov

6-1-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Artem Perehristyuk

1-0-0
Win

Aleksander Boyko

3-2-0
VS 3 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Dovletdzhan Yagshimiradov

3-3-1
Win

Igor Kudrytskiy

1-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Ivan Reber

0-2-0
Win

Mubariz Kurbanov

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Eugeniy Buryak

0-0-0
Win

Andrey Reznik

1-2-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Alexander Krakowskiy

0-0-0
Win

Ali Huseynov

0-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Denis Jelezniy

0-0-0