Oplot Challenge 71

June 29, 2013

Kharkov, Kharkov, Ukraine

Win

Igor Sliusarchuk

10-6-0
VS 3 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 2nd round

Vladimir Mishchenko

6-1-0
Win

Vasiliy Babich

4-2-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 2nd round

Yuri Chizhevsky

2-0-0
Win

Sergey Guzev

13-3-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Vladimir Katyhin

21-4-1
Win

Taras Pihynuk

11-9-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 2nd round

Oleg Obrevko

2-0-0
Win

Evgeny Bova

3-4-0
VS 3 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Vladimir Oleshkevych

2-1-0
Win

Alexander Dolotenko

20-8-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Boris Polejay

2-1-0
Win

Renat Lyatifov

17-14-0
VS 3 Rounds Result Submission Kimura in the 1st round

Roman Iliyashenko

5-5-0
Win

Georgiy Nikiforets

10-7-0
VS 3 Rounds Result Submission Heel Hook in the 1st round

Vladimir Papusha

5-7-0
Win

Vitaliy Sagayko

1-3-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Oleg Bozhik

0-1-0
Win

Konstanstin Kharchenko

2-1-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Arthur Kascheev

7-2-0