Pancrase: 2005 Spiral Tour - Neo Blood Tournament Semifinals

June 5, 2005

Gold's Gym South Tokyo Annex Tokyo, Japan

Shin Katayama

0-0-0
VS Rounds Result Draw in the 2nd round

Ichiro Kudo

0-0-0
Win

Asuka Ito

0-0-0
VS Rounds Result Decision Majority Decision in the 3rd round

Seri Saito

1-5-0
Win

Tomomi Sunaba

Windy Tomomi 0-3-0
VS Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Backas Hatori

2-4-0

Katsuhiro Hirata

1-0-0
VS Rounds Result Draw in the 2nd round

DJ Taiki

0-1-0
Win

Takumi Murata

2-4-3
VS Rounds Result Decision Split Decision in the 2nd round

Minoru Tsuiki

2-4-0
Win

Manabu Inoue

0-0-0
VS Rounds Result Decision Split Decision in the 2nd round

Naoji Fujimoto

3-2-1
Win

Masaki Yanagisawa

0-0-0
VS Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Takafumi Shiroma

1-0-0
Win

Sotaro Yamada

1-1-0
VS Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Naoki Yoshimura

1-1-0
Win

Minoru Chujo

0-0-0
VS Rounds Result Decision Split Decision in the 2nd round

Toshiaki Kitada

0-0-0
Win

Shinsuke Shoji

0-0-0
VS Rounds Result KO in the 1st round

Yohei Ota

5-4-1
Win

Asaki Honda

0-0-0
VS Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Hirokazu Takamoto

0-0-0