Pancrase 251

September 7, 2013

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Yo Saito

5-5-2
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Toshihiro Shimizu

9-9-5
Win

Hiroshi Ono

1-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Masaomi Saito

3-7-1

Gen Ikeda

0-2-0
VS 2 Rounds Result Draw Unanimous Draw in the 2nd round

Suguru Hayasaka

4-2-3

Toshihiro Komiya

3-3-1
VS 2 Rounds Result Draw Majority Draw in the 2nd round

Nobuhisa Kudo

3-1-0
Win

Chiaki Wakana

2-2-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yukio Kishi

3-4-0
Win

Yusuke Mitsuzuka

0-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 2nd round

Ryuya Suzuki

0-0-0