Pancrase 257

March 30, 2014

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Isao Kobayashi

13-1-3
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 3rd round

Kuniyoshi Hironaka

19-9-0
Win

Kiyotaka Shimizu

12-6-2
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Atsushi Yamamoto

15-7-1
Win

Yuki Kondo

55-28-9
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Masayuki Naruse

6-14-0
Win

Akhiro Murayama

0-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Thiago Goncalves

Jambo 17-3-0
Win

Yoichiro Sato

10-4-2
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes

Eiji Ishikawa

24-17-4
Win

Taichi Nakajima

7-1-1
VS 3 Rounds Result KO Kick in the 1st round

Marcio Cesar

Gracinha 17-8-2
Win

Leandro Silva

Buscape 9-1-1
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yoshiaki Takahashi

Bancho 8-4-1
Win

Yuki Baba

4-2-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Guy Delameau

11-7-2

Junpei Chikano

1-5-0
VS 2 Rounds Result Draw Majority Draw in the 2nd round

Tomonari Kanomata

20-7-6
Win

Shungo Oyama

14-15-0
VS 2 Rounds Result Submission Heel Hook in the 1st round

Han Dong Kong

0-2-0
Win

Juntaro Ushiku

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yutaka Shimamura

3-4-1
Win

Shohei Masumizu

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Hiroshi Ono

2-0-0
Win

Daigoro Nagareyama

0-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Munetaka Munetaka

2-1-0