Pancrase 300

October 21, 2018

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Takashi Sato

12-3-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Matt Vaile

8-1-0
Win

Kyle Aguon

11-7-0
VS 3 Rounds Result Decision

Hiroshige Tanaka

10-5-0
Win

Yoshiaki Takahashi

Bancho 9-7-1
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Doctor Stoppage in the 3rd round

Lucio Curado

1-3-0
Win

Shohei Masumizu

8-3-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Taiki Akiba

8-6-1
Win

Hiroto Uesako

8-3-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Doctor Stoppage in the 3rd round

Kenichiro Togashi

15-12-4
Win

Yuta Nakamura

8-18-2
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Takaaki Nara

3-2-1
Win

Yuto Hokamura

0-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 3rd round

Alan Yoshihiro Yamaniha

1-4-0
Win

Noriyoshi Wada

3-2-1
VS 3 Rounds Result KO in the 2nd round

Kohei Kuraoka

9-8-2
Win

Katsushi Kojima

5-3-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 2nd round

Ang Shin

0-0-0
Win

Toshihiro Taguchi

7-6-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Takuya Saito

1-3-0
Win

Junichi Hirata

3-9-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Hiroki Otani

0-0-0
Win

Yohei Misawa

1-1-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Kento Mizutani

2-1-0
Win

Tatsuki Okano

0-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Katsuyuki Hironaka

0-3-1
Win

Kazuki Shibuya

1-1-1
VS 3 Rounds Result Submission Knee Bar in the 3rd round

Keisuke Tachibana

1-0-0
Win

Satoshi Miyokawa

2-3-1
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Yuta Miyazawa

1-1-0