Pancrase 310

November 10, 2019

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Kenta Takizawa

10-5-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 3rd round

Hayato Ishii

7-2-1

Ryo Hatta

11-5-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 3rd round
Win

Tatsuya So

12-17-4
Win

Sayako Fujita

1-1-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Yerin Hong

0-0-0

Yuichi Ohashi

4-1-0
VS 3 Rounds Result KO in the 1st round
Win

Soo Young Yoo

3-1-0

Hiroaki Ijima

11-8-3
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round
Win

Adam Antolin

13-4-0
Win

Hiroshige Tanaka

10-7-0
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision

Suguru Nii

2-8-0

Yasuaki Kishimoto

11-7-2
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision
Win

Takashi Matsuoka

11-7-1

Tatsuyuki Nakamura

5-10-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision
Win

Kohei Sugiyama

6-1-0
Win

Yuta Nakamura

9-17-2
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision

Ikkei Nagamura

11-6-2

Yuki Tashiro

1-0-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round
Win

Rikiya Matsuzawa

0-0-0
Win

Yasutaka Kato

0-6-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Junichi Hirata

4-10-0

Hiroki Otani

0-1-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision
Win

Shunpei Hayashi

1-1-0