Pancrase - Changing Tour 8

December 6, 2009

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Ichiro Kanai

10-10-3
Middleweight Title Bout VS 3 Rounds Result Decision Majority Decision in the 3rd round

Izuru Takeuchi

25-10-6
Win

Ryo Kawamura

10-5-2
Light-heavyweight Title Bout VS 3 Rounds Result Decision Majority Decision in the 3rd round

Shunsuke Inoue

4-3-2
Win

Takuma Ishii

2-1-1
Flyweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Takuya Eizumi

4-3-0
Win

Takafumi Ito

36-28-9
Lightweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Hisaki Hiraishi

Kotobukimaru 4-1-1
Win

Tomonari Kanomata

13-3-5
Featherweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Kenji Arai

15-12-4
Win

Yuichi Ikari

8-7-2
Lightweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Keigo Hirayama

1-1-2
Win

Hayato Shimizu

3-3-1
Bantamweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Toshihiro Shimizu

Rider Hero 5-4-1
Win

Junichi Ota

7-3-1
Lightweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Juntaro Ami

2-0-0
Win

Shoko Sato

Masamitsu 4-2-0
Bantamweight Bout VS 2 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Yuta Nakamura

1-6-1

Hiroyuki Nakajima

3-1-0
Flyweight Bout VS 2 Rounds Result Draw Majority Draw in the 2nd round

Yoshihiro Matsunaga

2-3-0