Pancrase - Gate 2009

July 26, 2009

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Shigenobu Takahashi

0-1-0
VS 1 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Nobuhito Sakurada

0-0-0
Win

Shinsho Anzai

1-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Yuji Saeki

1-0-0
Win

Yoshihito Kuroki

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Kimura in the 1st round

Shinji Shimamura

0-0-0

Shigeaki Kusayanagi

1-0-0
VS 2 Rounds Result Draw in the 2nd round

Makoto Kawawa

0-4-0

Tomoharu Toda

0-1-0
VS 2 Rounds Result Draw in the 2nd round

Koichi Sugai

0-0-0
Win

Yuta Numakura

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Ben Henry

0-0-1

Daisuke Sugishima

0-0-0
VS 2 Rounds Result Draw in the 2nd round

Kazuki Itaya

0-0-1
Win

Shigenobu Takahashi

0-1-0
VS 1 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Ryosuke Togashi

2-1-0
Win

Nobuhito Sakurada

0-0-0
VS 1 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Daisuke Shimoyama

1-1-0
Win

Kazuyoshi Kiyama

0-0-0
VS 1 Rounds Result Decision Split Decision in the 2nd round

Takehito Noguchi

0-0-0
Win

Masakazu Takafuji

2-1-0
VS 1 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Masaaki Hasegawa

2-1-0
Win

Ryosuke Tanuma

2-2-0
VS 1 Rounds Result KO Slam in the 1st round

Go Yamanaka

0-1-0
Win

Hiroyuki Nakajima

2-0-0
VS 1 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Yoshihiro Matsunaga

1-2-0

Atsushi Makigaya

0-0-0
VS 1 Rounds Result Draw in the 1st round

Masakazu Utsugi

0-1-0
Win

Shigenobu Takahashi

0-1-0
VS 1 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Koji Obata

0-0-1
Win

Ryosuke Togashi

2-1-0
VS 1 Rounds Result TKO/RSC Doctor Stoppage in the 1st round

Ryota Sakuma

0-1-0
Win

Nobuhito Sakurada

0-0-0
VS 1 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Akihito Hara

0-1-0
Win

Daisuke Shimoyama

1-1-0
VS 1 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Shu Takai

0-0-0
Win

Kazuyoshi Kiyama

0-0-0
VS 1 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Ryota Masuda

2-1-0
Win

Takehito Noguchi

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision in the 2nd round

Yuki Terashima

0-1-0
Win

Masakazu Takafuji

2-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Kenichi Ogura

0-1-0
Win

Masaaki Hasegawa

2-1-0
VS 1 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Ryo Asami

0-1-0