Pancrase - Hokkaido Tournament

June 22, 2014

Sapporo, Sapporo, Japan