Professional Pankration Championship - Kratos Cup 10

July 26, 2020

Kiev, Kiev, Ukraine

Win

Askar Mozharov

No Mercy 11-7-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Konstantin Linnik

8-15-0
Win

Artem Kyrychenko

2-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Georgiy Usov

0-1-0
Win

Taras Gryckiv

6-2-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Giorgi Kobaladze

2-2-0
Win

Igor Grishin

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Maksym Soroka

8-11-0
Win

Maksym Shchuchik

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Bekmurad Babakhanov

0-2-0
Win

Andrey Tyshchenko

1-1-0
VS 3 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Roma Pisnya

0-0-0
Win

Alexander Shevchenko

2-2-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Svyatoslav Zhimanov

3-1-0
Win

Alexander Bezkorovayny

Flying Knee 6-2-1
VS 3 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 2nd round

Nazar Seredyuk

0-3-0
Win

Jan Salajka

1-6-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Maksym Samchik

0-0-0
Win

Bogdan Gnidko

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Andriy Vyguliarnov

0-0-0