Professional Shooto JAPAN 2004

July 4, 2004

Kitazawa Town Hall Tokyo, Japan

Win

Kyotaro Nakao

0-0-0
Lightweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Takeshi Matsushita

0-1-0
Win

Kabuto Kokage

0-0-0
Welterweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Wataru Miki

2-3-1
Win

Tenkei Oda

Fujimiya 0-0-0
Lightweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Tsuyoshi Irokawa

0-1-0

Takehiro Ishii

Tiger 2-1-1
Flyweight Bout VS 2 Rounds Result Draw in the 2nd round

Atsushi Takeuchi

1-0-0
Win

Seiki Uchimura

0-0-2
Welterweight Bout VS 2 Rounds Result Decision in the 2nd round

Takahiro Kajita

1-0-0
Win

So Tazawa

2-0-0
Featherweight Bout VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Kenji Osawa

6-2-0

Ganjo Tentsuku

3-0-0
Welterweight Bout VS 2 Rounds Result Draw in the 2nd round

Tomonari Kanomata

3-1-1
Win

Yoichi Fukumoto

5-3-0
Welterweight Bout VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Kohei Yasumi

6-4-2