Real Fight Promotions - West Fight 17

November 8, 2015

Odessa, Odessa, Ukraine

Win

Denis Veselov

0-0-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Dmitriy Fedorov

0-0-0
Win

Dmitriy Borsuk

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Aleksey Zasiadko

0-0-0
Win

Viktor Bundeev

2-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Ilyas Sharopov

0-1-0
Win

Ivan Vulchin

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Mikhail Tremel

0-1-0
Win

Vladislav Yurash

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Corner Stoppage in the 2nd round

Artem Rogalevich

2-2-0
Win

Aslanbek Soltaliev

0-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Evgeniy Skakun

1-1-0
Win

Anton Radko

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Artem Volk

0-0-0
Win

Arsen Taigibov

4-1-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Andrei Kholov

2-0-0
Win

Vladimir Buriy

0-2-0
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision

Andrei Ignatov

0-0-0
Win

Nikolai Danilov

4-5-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Alexander Prudnikov

2-1-0
Win

Vlad Popovskiy

3-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Sergei Kutsiy

0-2-0
Win

Nikolai Kondratuk

4-0-0
Bantamweight Title Bout VS 3 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 2nd round

Alexander Podlesniy

4-1-0