Rings - The Outsider 36

July 19, 2015

Tokyo, Tokyo, Japan

Hiroyuki Hiroyuki

0-0-0
VS 3 Rounds Result KO in the 1st round
Win

Mirai Asakura

0-0-0

Lamborghini Yoshinori

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision
Win

Tetsuya Sano

7-4-0

Ryo Ryo

6-5-1
VS 2 Rounds Result Submission in the 1st round
Win

Kondo Kofutoshi

0-0-0

Alpine KeiSatoru

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round
Win

Asakura Sea

1-0-0
Win

Yoichi Oi

2-0-0
Bantamweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Shota Kaneko

0-0-0
Win

Yuta Yuta

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Takahashi Kyosuke

0-0-0

Saito IsamuShun

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision
Win

Pitbull Takashi

2-2-0
Win

Amifuji Yuta

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission in the 1st round

Yuki Motegi

0-0-0
Win

Matsumoto MineAmane

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Shoichi Oda

0-1-0
Win

Hana Date

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Mina Ikeda

0-0-0
Win

Hitoshi Matsumoto

2-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Masafumi Mogi

0-0-0

Takimoto Mitsunari

0-0-0
VS 2 Rounds Result Draw

Shiraoka Shiraoka

0-0-0

Mochizuki Fuyu

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision
Win

Mountain Chan

0-0-0
Win

Kazuma Hoshino

0-1-1
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Isamu Isamu

0-0-0

Miyayama Yusuke

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission in the 1st round
Win

Sho Oki

0-0-0
Win

Innocence K

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Choke in the 2nd round

Sato HarukaNozomi

0-0-0
Win

Bamboo Tsuanman

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Palm Palm

0-0-0

Naoki Hasegawa

0-2-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round
Win

Sho Hiramatsu

2-1-0
Win

Hiroki Sakamoto

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Daiho Ryudama

0-0-0
Win

Nomura Hatataira

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Ryu Yu

0-0-0
Win

Akiyama Lee Naoki

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Ren Kurokawa

2-0-0
Win

Ito YasushiKyo

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision

Kazutaka Kano

0-1-0

KikuShima Uminchu

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round
Win

Takaki Takaki

0-0-0