Samurai League 1

April 9, 2016

Wisniowa Gora, Wisniowa Gora, Poland