Win

Hiroshi Izumi

2-1-0
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

James Zikic

18-6-2
Win

Brian Cobb

15-6-0
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

Kazunori Yokota

11-3-3
Win

Maximo Blanco

6-2-1
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Kluma Kunioku

0-0-0
Win

Yoshiki Takahashi

Yoshiki 28-26-3
VS 3 Rounds Result Submission Arm Lock in the 1st round

Chang Seob Lee

0-0-0
Win

Keita Nakamura

K-Taro 16-4-2
VS 3 Rounds Result Submission Strikes in the 1st round

Takuya Wada

21-8-10
Win

Yasubey Enomoto

5-1-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Taisuke Okuno

8-2-1
Win

Taiyo Nakahara

10-6-0
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

Shintaro Ishiwatari

6-1-1
Win

Akitoshi Tamura

Ironman 13-9-2
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

Shoko Sato

Masamitsu 6-2-0
Win

Shunichi Shimizu

10-5-3
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Wataru Takahashi

11-10-3
Win

Manabu Inoue

10-5-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Jae Hyun So

4-5-0