Shield and Sword

November 23, 2012

Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation

Win

Evgeny Lazukov

2-1-0
Bantamweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Vitaliy Panteleev

1-2-0
Win

Maxim Rozhkov

4-4-0
Featherweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Maxim Guzovskiy

0-0-0
Win

Maxim Futin

1-1-0
Heavyweight Bout VS 3 Rounds Result KO in the 1st round

Denis Polekhin

1-0-0
Win

Oleg Borisov

2-1-0
Lightweight Bout VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Eldar Gusmanov

0-0-0
Win

Sergei Yakovlev

7-1-0
Welterweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Yuri Grigoryan

4-1-0
Win

Igor Savelyev

12-6-1
Light-heavyweight Bout VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Ilya Malykov

5-4-0
Win

Vyacheslav Vasilevsky

Slava 20-2-0
Light-heavyweight Bout VS 3 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Yuri Kalminin

2-0-0