Shooto - Gig Saitama 2

July 4, 2010

Shiki, Saitama, Japan

Win

Yusaku Inoue

4-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Yuki Okano

1-0-0
Win

Yuki Yasunaga

1-2-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yuki Nishigo

2-0-0
Win

Kenichi Sawada

3-11-4
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Shuichiro Okumura

0-1-0

Kazuhiro Ito

3-5-0
VS 2 Rounds Result Draw Unanimous Draw in the 2nd round

Hidenori Nishino

1-3-1
Win

Paulo Milano

5-5-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Masakazu Taguchi

1-2-0
Win

Kosuke Kindaichi

2-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Junpei Chikano

0-3-0
Win

Noboru Tahara

Shinpei 5-4-1
VS 3 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Toshimichi Akagi

8-6-3
Win

Mikihito Yamagami

1-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Takehiro Harusaki

6-4-1