Shooto - Gig Tokyo 4

April 24, 2010

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Akira Okada

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Hideto Kondo

2-2-1
Win

Atsushi Mochizuki

0-2-0
VS 2 Rounds Result KO in the 1st round

Hiroyuki Shida

0-0-0
Win

Yoshinori Takahashi

0-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Keiji Sakuta

0-1-0
Win

Yuki Yasunaga

0-2-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Satoru Enomoto

Sarutobi 0-0-0
Win

Kota Shimoishi

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 2nd round

Daisuke Hoshino

2-1-0
Win

Masumi Tozawa

2-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Yusuke Honma

1-0-0
Win

Jin Akimoto

10-11-4
VS 2 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Kenji Hosoya

1-2-1
Win

Toshimichi Akagi

7-6-3
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Nozomi Otsuka

3-0-1
Win

Takuya Mori

6-3-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Yusei Shimokawa

5-4-0
Win

Fumihiro Kitahara

4-0-1
VS 3 Rounds Result Decision Majority Decision in the 3rd round

Masaaki Sugawara

9-4-1