Shooto - Gig Tokyo 7

August 6, 2011

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Issei Tamura

4-1-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Katsuya Toida

11-9-2
Win

Shinichi Kojima

BJ 9-4-4
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

Masaaki Sugawara

11-5-1
Win

Yosuke Saruta

Tobizaru No.2 1-3-1
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Akinobu Watanabe

5-4-0
Win

Michinori Tanaka

2-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Takuya Ogura

3-2-0
Win

Takeshi Saito

1-0-1
VS 2 Rounds Result KO Slam in the 2nd round

Yasutaka Ishigami

2-1-0
Win

Kensuke Nakamura

0-0-2
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 3rd round

Yoshinori Suzuki

1-3-1
Win

Tatsuro Kamei

3-2-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Keiji Koizumi

0-3-0
Win

Kenichiro Marui

0-4-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Keita Ishibashi

1-3-0
Win

Yamato Okada

1-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Takahito Tomozawa

0-1-1
Win

Yuya Onodera

0-2-0
VS 2 Rounds Result Submission Choke in the 1st round

Kazuya Tanaka

1-0-1
Win

Kotaro Hagiwara

1-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Masahiro Yokoyama

2-0-1
Win

Shota Kondo

1-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 2nd round

Noriyuki Takei

0-2-0