Shooto - Gig Tokyo 9

April 14, 2012

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Kirihito Kodama

2-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Tomoaki Ota

0-1-1
Win

Taku Kajikawa

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Takeshi Saito

2-0-1
Win

Ukyo Abe

1-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yusuke Yoshida

0-1-1
Win

Fumiya Sasaki

1-3-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yoshinori Suzuki

1-5-1
Win

Toshiro Chihama

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round

Takanori Takahashi

0-0-0
Win

Hideto Okada

0-2-1
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Hiroshi Roppongi

0-2-0
Win

Yosuke Saruta

Tobizaru No.2 2-3-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Hiroshi Osato

3-2-2
Win

Kenji Yamamoto

3-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Takahiro Hosoi

5-6-2
Win

Yuta Nezu

7-5-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Takuya Ogura

3-4-0
Win

Yuta Sasaki

Ulka 7-1-1
VS 2 Rounds Result Submission in the 2nd round

Kazuhiro Ito

3-7-1