Shooto - Grappling Man 2009: To-Ra-O

November 29, 2009

Kitajima, Tokushima, Japan

Win

Masayoshi Kato

Macho The Butterfly 0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Noriyuki Takei

0-0-0
Win

Kosuke Kindaichi

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Shoki Omichi

0-0-0
Win

Yasuo Niki

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yutaka Kimura

0-0-0
Win

Tomokazu Yuasa

3-2-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Ryuichiro Sumimura

0-0-0
Win

Yoshitaka Aki

0-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Takahisa Toyoshima

0-6-0
Win

Yu Ueta

2-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Shinji Sasaki

5-3-0