Shooto: Grappling Man 6 'To-Ra-O'

May 13, 2007

Hiroshima, Hiroshima, Japan

Win

Tatsuro Kamei

0-1-0
Bantamweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Kenya Kato

0-2-0
Win

Takaaki Ohban

C-BOY 0-0-0
Light-heavyweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Arm Lock in the 1st round

Seiji Furukawa

1-3-0
Win

Kazuhiro Ito

0-1-0
Lightweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Takumi Ota

0-0-0
Win

Yu Ueta

0-0-0
Welterweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Kazuya Satomoto

0-0-0
Win

Shinji Sasaki

Torao Supernova 3-1-0
Welterweight Bout VS 2 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 1st round

Masato Fujiwara

5-10-6
Win

Takeshi Okada

3-3-1
Bantamweight Bout VS 2 Rounds Result Decision Split Decision

Takeyasu Hirono

8-13-4