Shooto - Lightweight Survivor Tournament Final

January 8, 2012

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Koshi Matsumoto

Luxor 3-2-1
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 2nd round

Kazuya Satomoto

3-4-0
Win

Fumihiko Kawamura

1-2-0
VS 2 Rounds Result KO in the 1st round

Yohei Ota

6-9-2
Win

Akira Okada

2-1-3
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Koji Nishioka

4-1-3
Win

Haruo Ochi

4-1-1
VS 3 Rounds Result KO in the 1st round

Masaaki Sugawara

11-6-1
Win

Keita Nakamura

K-Taro 18-5-2
VS 3 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Yoichiro Sato

5-3-2
Win

Masakatsu Ueda

14-1-2
VS 3 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Kyoji Horiguchi

6-0-0
Win

Hiromasa Ougikubo

7-2-2
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Tetsu Suzuki

Hadairo 12-8-3

Guy Delameau

8-5-1
VS 3 Rounds Result Draw Split Draw in the 3rd round

Wataru Miki

18-10-5