Shooto - Professional Shooto 07/23/17

July 23, 2017

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Yuki Kawana

7-1-1
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 2nd round

Hiroki Aoki

11-10-1
Win

Shoko Sato

18-10-2
VS 3 Rounds Result KO Kick in the 1st round

Reuben Duran

11-6-1
Win

Kazumasa Majima

4-1-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 2nd round

Yuji Hoshino

16-9-7
Win

Takuya Nagata

3-1-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Yoshihiro Koyama

21-8-2
Win

Ryo Okada

10-3-1
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Hideto Okada

6-9-5
Win

Yoichi Fukumoto

15-11-1
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Yoshinori Suzuki

4-11-1
Win

Akuri Ronda

3-0-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Akira Enomoto

3-1-0
Win

Jusei Aquila

1-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Kota Shishido

1-0-0
Win

Yuji Sato

3-5-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Ryuichiro Fujiki

0-0-0