Shooto - Professional Shooto Vol. 7

November 23, 2020

Tokyo, Japan

Tatsuya Ando

11-3-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round
Win

Takafumi Otsuka

22-13-1

Kiyotaka Shimizu

25-12-2
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round
Win

Tatsuro Taira

5-0-0
Win

Yoshihiro Ishibashi

0-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Akuri Ronda

5-3-1
Win

Ryohei Kurosawa

Ken Asuka 3-1-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Macho The Butterfly

0-0-0

Megumi Sugimoto

5-2-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round
Win

Sarami Sarami

0-0-0

Yoshizumi Yoshizumi

1-1-4
VS 2 Rounds Result Draw Majority Draw in the 2nd round

Takahiro Ichijo

7-8-0
Win

Jo Arai

5-6-2
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yuya Tsumura

1-1-1