Shooto - Professional Shooto

May 12, 2018

Innsbruck, Innsbruck, Austria

Win

Yutaka Saito

13-3-2
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Takeshi Inoue

Lion 21-9-0
Win

Yosuke Saruta

Tobizaru No.2 16-6-3
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 3rd round

Ichaku Murata

6-13-1
Win

Yuta Nezu

16-7-1
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision

Mamoru Uoi

16-3-2
Win

Tomoya Hirakawa

8-3-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Yo Saito

11-9-3
Win

Ryo Okada

11-3-1
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Akuri Ronda

5-0-1
Win

Tomoharu Umezawa

4-4-0
VS 3 Rounds Result Decision Majority Decision

Hiroba Minowa

7-1-0
Win

Junji Ito

Sarumaru 14-8-1
VS 3 Rounds Result Decision Majority Decision

Mijikai Nagai

2-1-0
Win

Tsubasa Saito

3-2-1
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Takanori Muratsu

2-0-1
Win

Kazuma Kuramoto

2-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Akira Enomoto

3-2-0
Win

Daisuke Suzuki

0-0-1
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Yo Otake

0-0-0