Shooto: Shooting Disco Final

February 22, 2014

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Makoto Ohashi

3-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Satoshi Kogure

0-2-0

Shinichi Hanawa

8-9-3
VS 2 Rounds Result Draw Unanimous Draw in the 2nd round

Hiroshi Roppongi

3-4-0
Win

Hiroaki Ijima

4-4-3
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Takeshi Saito

4-4-1
Win

Ryo Okada

2-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Hideki Sato

0-0-0
Win

Yuki Shimizu

1-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Takanori Takahashi

2-2-0
Win

Kiyoshi Kitamura

0-2-1
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Daiki Takashima

4-4-2
Win

Taison Naito

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Knee Bar in the 1st round

Tomoya Hirakawa

2-2-0

Kazuhiro Fujita

1-0-1
VS 2 Rounds Result Draw Unanimous Draw in the 2nd round

Shingo Yakul

1-1-0
Win

Koki Naito

Nobutaka 0-1-0
VS 2 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Masakatsu Suzuki

0-0-0
Win

Yoshinori Suzuki

2-7-1
VS 2 Rounds Result KO Kick in the 2nd round

Takahide Kobayashi

1-1-0
Win

Tomoaki Ota

2-4-2
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Atsushi Makigaya

0-4-3