Shooto - The Rookie Tournament 2009 Finals

December 13, 2009

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Takahiro Suzuki

1-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Takashi Goto

2-1-1

Yosuke Saruta

Tobizaru No.2 1-2-0
VS 2 Rounds Result Draw Split Draw in the 2nd round

Nozomi Otsuka

2-0-0
Win

Koshi Matsumoto

1-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Taro Kusano

0-1-1

Keita Yoshida

1-0-1
VS 2 Rounds Result Draw Majority Draw in the 2nd round

Haruo Ochi

1-0-0

Hiroyuki Kondo

1-1-0
VS 2 Rounds Result Draw Unanimous Draw in the 2nd round

Yusuke Sato

0-0-0
Win

Yusuke Yachi

1-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Lock in the 2nd round

Tsuneo Kimura

2-0-0
Win

Naohiro Mizuno

4-2-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yuta Nezu

5-2-0
Win

Junji Ito

Sarumaru 4-2-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Takeshi Sato

Heat 1-4-1
Win

Guy Delameau

4-4-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Mateus Nechio

4-3-0