Shooto - Third Round 2013

July 27, 2013

Tokyo, Tokyo, Japan

Ryuichi Miki

10-6-3
VS 3 Rounds Result Draw Split Draw in the 3rd round

Yosuke Saruta

Tobizaru No.2 6-3-1
Win

Yuta Sasaki

Ulka 11-1-2
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Kenji Yamamoto

6-1-1
Win

Taiki Tsuchiya

5-2-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Yoshifumi Nakamura

7-4-1
Win

Kentaro Watanabe

7-4-0
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

Kiyotaka Shimizu

12-4-2
Win

Keita Nakamura

K-Taro 22-5-2
VS 2 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 2nd round

Kota Shimoishi

6-2-1
Win

Nobumitsu Osawa

4-2-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Takahiro Suzuki

3-4-2
Win

Koji Nishioka

6-2-3
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yoshinori Suzuki

2-6-1
Win

Yu Fujimaki

3-1-0
VS 2 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Yoshinori Takahashi

2-3-0
Win

Atsushi Takeuchi

6-8-3
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Jun Nabeshima

3-3-1
Win

Yosuke Tanaka

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Masahiro Shinmyo

0-0-0