World Warrior Fighting Championship - Road to the World Warrior Fighting Championship 1

February 26, 2016

Horishni Plavni, Horishni Plavni, Ukraine

Dmitry Melnychuk

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Triangle Choke
Win

Ivan Dzyabenko

0-0-0

Mark Mostovik

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC
Win

Andrei Korolev

3-3-0

Andrey Kucher

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar
Win

Maxim Stoyanov

0-0-0
Win

Anatoly Antoniuk

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes

Oleg Chizh

0-0-0
Win

Maksim Riabovol

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar

Andrew Bykovskikh

0-0-0

Denis Chalenko

0-0-0
VS 3 Rounds Result KO
Win

Nikolay Sinyuk

0-0-0

Nikolay Demchuk

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes
Win

Alexander Golik

0-0-0
Win

Oleg Curly

0-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Alexander Mikhailin

0-0-0
Win

Artur Vorobyov

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar

Vladislav Isakov

0-0-0
Win

Andrey Barkar

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Heel Hook

Roman Skibinsky

0-0-0

Evgeny Shcherbak

0-0-0
VS 3 Rounds Result No Contest

Maxim Leonovich

0-0-0

Asya Bondar

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar
Win

Anastasia Gornostaeva

0-0-0

Alexander Udoviko

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Heel Hook
Win

Andrew Zubenko

0-0-0
Win

Alexander Karpov

2-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar

Igor Lehin

0-0-0