World Warriors Fighting Championship - Road to the World Warriors Fighting Championship 2

April 8, 2017

Zhytomyr, Zhytomyr, Ukraine

Win

Vitaliy Voytsekhovskiy

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Alexey Nisse

0-0-0

Volodymyr Polishchuk

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round
Win

Ivan Dzyabenko

1-0-0
Win

Vladislav Zhuravskiy

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Roman Ustimenko

0-0-0

Illya Gudz

0-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision
Win

Vladislav Tigranyan

0-0-0
Win

Adam Ataev

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Heel Hook in the 1st round

Igor Kutskiy

0-0-0

Andrey Kucher

0-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round
Win

Oleg Kucheryavy

0-0-0

Nikolay Sinyuk

1-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round
Win

Evgeniy Lisovskiy

0-0-0

Igor Kurymov

1-1-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round
Win

Maksim Ryabovol

0-0-0
Win

Ruslan Khazhmurzaev

0-0-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Vladislav Vasitinskiy

0-0-0

Georgiy Pashinsky

0-0-0
VS 2 Rounds Result KO Strike in the 1st round
Win

Vadim Chernievsky

0-0-0
Win

Anatoliy Antonyuk

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Alexander Mikhailin

0-2-0

Nikolay Demchuk

0-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round
Win

Evgeniy Vladichuk

0-0-0
Win

Sergey Perepelitsa

0-1-0
VS 2 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Maksim Shevchenko

0-0-0

Artur Beliy

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission Knee Bar in the 1st round
Win

Alexander Karpov

3-1-0