ZST 67

January 26, 2020

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Shinichi Taira

14-8-7
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision

Tetsuya Sano

15-5-0
Win

Tatsuki Saomoto

9-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Toshihiro Shimizu

Rider Hero 17-14-8
Win

Kenichi Ito

7-10-4
VS 2 Rounds Result Submission Heel Hook in the 1st round

Yu Iizuka

0-0-0
Win

Masahiro Nagano

2-1-0
VS 2 Rounds Result Decision Split Decision

Yu Kobayashi

6-5-3
Win

Naoto Nasi Goreng

5-4-1
VS 2 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 2nd round

Akira Haraguchi

1-0-0
Win

Shosuke Kinoshita

1-2-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Hokuto Yasutomi

0-0-0
Win

Tokuaki Ninomiya

4-3-3
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Teppei Suwabe

5-4-1

Shoki Ogawa

1-2-0
VS 2 Rounds Result KO Strike in the 1st round
Win

Mitsuru Konegawa

3-2-0
Win

Naoki Ueda

3-2-1
VS 2 Rounds Result Submission in the 2nd round

Yasuhiro Wakabayashi

2-4-1